Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τα παρακάτω:

 

 1. Κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα http://www.dr-toronidis.gr/ δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου που διαβάζετε.
 2. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου πολύ καλά και αν επιθυμείτε να συμφωνήσετε, αποδεχτείτε την, αν όχι μπορείτε να αποχωρήσετε.
 3. ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ των προσωπικών σας δεδομένων. Εξάλλου, σε μας ισχύει και το ιατρικό απόρρητο και ο Ιατρικός Κώδικας Δεοντολογίας.
 4. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί ο γιατρός, εποπτεύουσα αρχή είναι η: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
 5. Για ερωτήσεις σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για τη διαδικασία κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ MD, MSC, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Δαγκλή 10, 3ος όροφος, Καβάλα, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ctoronidi@yahoo.com, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2510 835 513, ΚΙΝΗΤΟ: 6972 303 148.
 6. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους για τους οποίους λαμβάνονται πληροφορίες.
 7. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανηλίκους (18 ετών και κάτω). Εάν όμως συμβεί να επεξεργαστούμε δεδομένα ανηλίκων, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, διαγράφουμε τα δεδομένα.
 8. Προσωπικά Δεδομένα. Το ιατρείο από την ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους ιατρικούς και μόνο, ενώ από την επίσκεψη στο ιατρείο για λόγους:
 • Φορολογικούς και οικονομικούς
 • Ιατρικούς
 • Ενημέρωσης αρχών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που εισάγονται από τον ασθενή σε κάθε φόρμα εντύπου, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του ατόμου για την καθ΄οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Το ιατρείο τηρεί σχετικό αρχείο και διαδικασίες χειρισμού προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση για την προστασία τους και για χρόνο που καθορίζεται στη νομοθεσία.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη δίνει μόνο για τους παραπάνω σκοπούς και διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα). Κατά την εγγραφή/εξέταση του ασθενή στο σύστημα στο ιατρείο και για τους παραπάνω σκοπούς οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής:

 • Όνομα
 • Επίθετο
 • Χώρα
 • Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • ΑΜΚΑ εκ του οποίου προκύπτει η ηλικία
 • Ιατρικά δεδομένα και ιστορικό, τυχόν αποτελέσματα εξετάσεων και στοιχεία ιατρικού φακέλου
 • Στοιχεία ατόμου που θα παραλάβει τυχόν αποτελέσματα εξετάσεων

Το ιατρείο δύναται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς για εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο για τους άνω σκοπούς, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή και της διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση, αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής.

Γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία δεν θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τυχόν δεδομένα.

Το ιατρείο δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών.

 1. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο, το ιατρείο δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 2. Όταν αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται όλες ή μερικές από τις πληροφορίες της παραγράφου 8.
 3. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο συλλέγεται και στη συνέχεια κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά εφόσον παρατηρηθεί παραβίαση των όρων χρήσης και ζητηθούν τα στοιχεία επισήμως από Δημόσια Αρχή.
 4. Το ιατρείο δεν αποκαλύπτει/πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους. Μπορεί όμως να παρέχει προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα στην περίπτωση που έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο «Αποδέχομαι» ή απαιτείται από το νόμο.
 5. Το ιατρείο δεν χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη και δεν συμπεριλαμβάνει στις σελίδες του links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους.
 6. Δεν χρησιμοποιούνται Υπηρεσίες τρίτων.
 7. Δεν χρησιμοποιούνται newsletter, Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και widgets.
 8. Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες για χρονικό διάστημα 10 ετών από την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας και εφόσον δεν τα χρειαστούμε ξανά, τα διαγράφουμε χωρίς ειδοποίηση.
 9. Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται με κλασικά παραδεκτά μέτρα ασφαλείας, όπως τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ. και η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο HTTPS.
 10. Το πρόβλημα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών δεδομένων είναι πολύπλοκο και δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ υποκλοπή, παρόλα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι ισχύει και η ατομική ευθύνη σε αυτό το σημείο και έτσι θα πρέπει κι εσείς να διασφαλίσετε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων.
 11. Για την ιστοσελίδα ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/EΚ και 2009/136/EΚ.
 12. Στην περίπτωση που χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω.
 13. Το ιατρείο υποθέτει ότι με τη χρήση των υπηρεσιών μας και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Απορρήτου.
 14. Το ιατρείο θεωρεί ότι παρέχοντας τις πληροφορίες, δηλώνετε ότι είναι αληθείς και ακριβείς και έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στα σχετικά πλαίσια «Αποδέχομαι» όπου υπάρχουν.
 15. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όποτε επιθυμείτε. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στο αίτημά σας. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας. Απευθυνθείτε: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ MD, MSC, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Δαγκλή 10, 3ος όροφος, Καβάλα, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ctoronidi@yahoo.com, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2510 835 513, ΚΙΝΗΤΟ: 6972 303 148.

Επικοινωνήστε μαζί μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα